Consultant – Akademix Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi